ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego pod adresem https://manom.pl

 2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sprzedawcy, co Klient potwierdza poprzez zaznaczenie checkboxa „Akceptuję Regulamin Hurtowni Sportowej www.manom.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). ” przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu oraz Polityki prywatności Sprzedawcy w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia danego Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w opisach znajdujących się w ramach Sklepu Internetowego.

 3. W celu złożenia Zamówienia należy:

  a) wybrać Produkt z dostępnego asortymentu Sklepu internetowego w tym, zaznaczyć odpowiedni kolor oraz rozmiar Produktu, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”, na skutek czego Klient zostanie przekierowany do Koszyka i wybrany przez Klienta Produkt będzie przechowywany w Koszyku, a następnie, w przypadku chęci kontynuacji zakupów należy kliknąć przycisk „Kontynuuj zakupy” i powtórzyć tą czynność do każdego następnego Produktu, który Klient chce nabyć za pośrednictwem Sklepu internetowego albo przejść do punktu b) poniżej;

  b) następnie wypełnić albo potwierdzić dane zawarte w Formularzu zamówienia; Klient, który nie posiada Konta Klienta wypełnia Formularz zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. Katalog danych niezbędnych do podania przez Klienta wynika każdorazowo z treści Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym. Klient, który posiada już Konto Klienta, po zalogowaniu się do Sklepu internetowego potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. Katalog danych niezbędnych do podania przez Klienta wynika każdorazowo z treści Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym;

  c) po wypełnieniu danych należy wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy oraz płatności, a następnie kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;

  d) przy poprawnym złożeniu zamówienia do Klienta trafia e-mail z prośbą o jego potwierdzenie. Dopiero po kliknięciu w znajdujący się wewnątrz niego link zamówienie jest w pełni potwierdzone i przekazywane jest do etapu realizacji

  e) w zależności od sposobu płatności, Klient zobowiązany jest opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3 Regulaminu;

  f) w zależności od wybranego sposobu płatności, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania stosownej płatności;

  g) zastrzegamy możliwość anulowania zamówienia jeszcze przed potwierdzeniem przez klienta w przypadku gdy przy opisie wybranego produktu jest zapis że jest on na „potwierdzone zamówienie”

 4. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje m.in. Cenę Produktu/ów, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu/ów.

 5. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu kliknięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk”. Do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient może także modyfikować inne dane, podawane na tym etapie składania Zamówienia.

 6. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia Produktu/ów, sposobu płatności, wypełnieniu Formularza zamówienia (Klient, który nie posiada Konta Klienta), zaakceptowaniu lub modyfikacji danych zawartych w Formularzu zamówienia (Klient, który posiada Konto Klienta), zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu innych danych koniecznych do realizacji Umowy Sprzedaży i kolejno potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie w otrzymany na podany e-mail link potwierdzający. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego/ych Produktu/ów:
  a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paczkomatowa, PRZESYŁKA "Paczka w Ruchu"
  b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Manom, ul. Królowej Jadwigi 2/1,44-100 Gliwice, woj. śląskie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym odbioru.Odbiór ten jest możliwy tylko dla podmiotów gospodarczych.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatność przy odbiorze
  b) Płatność za pobraniem
  c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  d) Płatności elektroniczne payU

 3. Szczegółowe informacje na temat dostępnych w dniu składania przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym sposobów dostawy oraz akceptowalnych przez Sprzedawcę metod płatności na ten dzień - znajdują się na poszczególnych podstronach Sklepu internetowego oraz są widoczne dla Klienta w trakcie składania przez Klienta Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Złożenie potwierdzonego Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca po jego weryfikacji, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi w wysłanej do niego wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji, odnośnika do zakładek: „Regulamin Sklepu internetowego” oraz „Polityka prywatności” znajdujących się na strony internetowej https://manom.pl, pod którymi wskazane dokumenty wraz załącznikami przechowywane są w formacie pdf. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży może nastąpić także w inny sposób tj. przez przesłanie Klientowi w wysłanej do niego wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji - załączników w formacie pdf w postaci: Regulaminu Sklepu internetowego i jego Załączników (1-3) oraz Polityki prywatności.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w Karcie produktu (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia. W przypadku żądania dostarczenia Produktów częściami Klient ponosi dodatkowe koszty dostawy, wynikające z dostarczenia Produktów częściami. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, chyba że Sprzedawca uwzględni żądanie Klienta dostarczenia Produktów częściami.

 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w Karcie produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie na podany numer telefonu.

 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub – po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu warunków dostawy – również za granicą.

 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na podstronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 12. Świadczenie przez Sprzedawcę Usługi elektronicznej w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 13. W przypadku braku możliwości ze strony Sprzedawcy przyjęcia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu:
  a) poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, albo
  b) potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Klient może anulować w całości złożone Zamówienie, w zakresie wszystkich Produktów. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.

 14. W przypadku braku możliwości ze strony Sprzedawcy przyjęcia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta lub została anulowana.

 15. Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.